КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

Състои се от четири отделения и осъществяващи денонощен прием на пациенти по всички специалности на вътрешната медицина. В клиниката работят утвърдени специалисти с богат опит и умения, които прилагат лечебни програми с доказана ефективност. Клиниката се ръководи от хабилитиран специалист - доцент по белодробни болести.

Широкият спектър от клиники и отделения в болницата и много добрата образна диагностика (скенер и ядреномагнитен резонанс, ехокардиограф, и др.) дават възможност за доказване и успешно лечение на редица заболявания от вътрешната медицина. Съчетанието с други специалности: ушна клиника, хирургия, отделение по очни болести са даденост подходяща за успешно и бързо изпълнение на програми за:

  • ранна диагностика и лечение на: сърдечно-съдови, белодробни, алергологични, ендокринни, бъбречни, хематологични, стомашно чревни заболявания;
  • предоперативна подготовка;
  • подготовка за химио-лъчетерапия и др.

Работещите в клиниката лекари са с висока квалификация и дългогодишен опит. Прилагат се съвременни методи за доказване и лечение на всички заболявания от вътрешната медицина.

Началник на Клиниката по вътрешни болести

Доц. Д-р Златка Костадинова Янкова

тел: 02/ 8059 236

Mail:  vb-clinic@upmbal-sofia.com

 

     "Клиниката към Уверситетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръсител" се предпочита от много хронично болни с белодробни и други заболявания. Тя е оборудвана по съвременни изисквания за диагностика и лечение на белодробните заболявания и други заболявания от вътрешната медицина."


Биографични данни

Образование:
Висше, медицинско - МУ гр. София, България 

Клиничната практика и натрупан богат опит в областите на:
- съдови белодробни заболявания, основно БТЕ /Белодробен тромбое-мболизъм: диагноза, лечение, наблюдение;
- туберкулоза с различни локализации - диагноза, лечение, контрол;
- бронхо-дилатираща терапия при ХОББ и бронхиална астма;
- възпалителни заболявания на бял дроб и др. 

До 2000 година:
Работи като асистент, гл. асистент и доцент в Университетска болница по белодробни болести след защита на дисертация.

От 1990–2003:
Доцент с пълна учебна натовареност;
Ръководител на диспансерно отделение към СБАЛББ – „Св. София”

Специализации:
По програма на ЕС: Темпус - в Безансон, Франция; и във Виена;
В експертен съвет по туберкулоза към МЗ/РБ: 1989-2003

Ръководител Клиника по белодробни болести УМБАЛ „Св.Георги” Пловдив: 2003–2008 и 2008–2011: Началник отделение Белодробни болести – УБ/Пирогов

Участие в 9 проучвания като главен изследовател

Консултант в УБ/Лозенец: 2000-2010

Ръководител Клиника по Вътрешни болести Първа МБАЛ - София ЕАД oт 2011 до днес.

Преподавател:
1.Лекционни курсове и упражнения, член на изпитни комисии, включително по специалност Вътрешни и белодробни болести.

2.Научен ръководител на двама успешно защитили докторанти

3.Редактор и автор на три ръководства по белодробни болести: През 2005 година издава „Практическо ръководство по белодробни болести” с асистенти от Клиниката по пулмология, която ръководи в МУ Пловдив;

4. През 2012 с преподаватели от Клиниката по белодробни болести в МУ в гр. София, гр. Пловдив и УМБАЛСМ Пирогов издава „Ръководство по белодробни болести и туберкулоза”. През 2016 година издава преработеното издание със заглавие: „Ръководство по пневмология и фтизиатрия”.

5.Други колективни трудове-монографии върху Белодробен тромбемболизъм; Извън белодробна туберкулоза; Белодробна хипертония. Всичките по идея и под редакцията на доц. Янкова, но представляват значим колективен труд на голям екип от пулмолози, кардиолози, ревматолози и други специалисти.