КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

 

Състои се от четири отделения и осъществяващи денонощен прием на пациенти по всички специалности на вътрешната медицина. В клиниката работят утвърдени специалисти с богат опит и умения, които прилагат лечебни програми с доказана ефективност. Клиниката се ръководи от хабилитиран специалист - доцент по белодробни болести.

Широкият спектър от клиники и отделения в болницата и много добрата образна диагностика (скенер и ядреномагнитен резонанс, ехокардиограф, и др.) дават възможност за доказване и успешно лечение на редица заболявания от вътрешната медицина. Съчетанието с други специалности: ушна клиника, хирургия, отделение по очни болести са даденост подходяща за успешно и бързо изпълнение на програми за:

  • ранна диагностика и лечение на: сърдечно-съдови, белодробни, алергологични, ендокринни, бъбречни, хематологични, стомашно чревни заболявания;
  • предоперативна подготовка;
  • подготовка за химио-лъчетерапия и др.

Работещите в клиниката лекари са с висока квалификация и дългогодишен опит. Прилагат се съвременни методи за доказване и лечение на всички заболявания от вътрешната медицина.

Началник на Клиниката по вътрешни болести

 

Доц. Динко Вълев

тел: 02/ 8059 236

Mail:  vb-clinic@upmbal-sofia.com

 

     "Клиниката към Уверситетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръсител" се предпочита от много хронично болни с белодробни и други заболявания. Тя е оборудвана по съвременни изисквания за диагностика и лечение на белодробните заболявания и други заболявания от вътрешната медицина."