Трето вътрешно отделение

Трето отделение по вътрешни болести е част от Клиниката по вътрешни болести към  Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД , профилирано за лечение на белодробни и хематологични заболявания, но се приемат и пациенти с терапевтични проблеми от всички области на вътрешната медицина.

В отделението работят:

  • Лекари, всички с призната специалност по вътрешни болести,трима от тях и с втора специалност :клинична хематология, белодробни болести и ревматология;
  • 14 медицински сестри
  • 7 санитари.

Отделението разполага с 33 легла ,оборудвани с кислородна и вакуумна инсталация. Всяка болнична стая има самостоятелен санитарен възел. Строго се спазват санитарно-хигиенните изисквания за осъществяване на дейността.

В отделението са разкрити легла по белодробни болести и хематология с признато II ниво на компетентност.

В тях се приемат за диагностично уточняване и лечение болни с остри и хронични белодробни заболявания:

  •   Пневмонии, ХОББ, бронхиална астма,бронхиектазна болест, дихателна недостатъчност и др.
  •   Хематологични : анемии – желязодефицитни, пернициозни, вродени и придобити хемолитични, симптоматични ( при други заболявания ), както и нарушения в кръвосъсирването.

 Прилагат се съвременни методи на диагностика и лечение, според медицинските стандарти, при спазване правилата за добра медицинска практика и правата на пациента.

В Трето отделение по вътрешни болести от квалифицирани и с дългогодишен опит специалисти, се извършват следните високо-специализирани диагностични и терапевтични дейности :

  • бронхологични изследвания и манипулации с модерен флексибилен фибробронхоскоп с видеосистема,чрез който се поставя ранна диагноза на различни белодробни заболявания – възпалителни, туберкулоза , злокачествени процеси – ранна диагностика; ендобронхиални наливки с антибиотици и др. лечебни вещества;
  • функционално изследване на външното дишане ;
  • Отделението разполага с апарат за скринингово изследване за нарушения в дишането по време на сън - т.е. за доказване на Сънна апнея. 

Болните с диабет, затлъстяване, белодробни заболявания и др. може да направят изследването и при необходимост консултация с други специалисти. По този начин се извършва комплексна оценка на състоянието.

Извършват се имунохематологични изследвания и изследване на костен мозък (миелограма).

Отделението е с непрекъснат режим на работа, приемането на пациентите става след предварително записване ( планово), и по спешност.

На разположение на всички наши болни са всички съвременни методи на образна диагностика, с които болницата разполага.

В специализираните кабинети на ДКБ към болницата – по белодробни болести и хематологичен се осъществяват консултации на амбулаторни пациенти, при необходимост, се насочват за хоспитализация в отделението; извършват се и безплатни контролни прегледи и проследяване на изписаните болни.

Екип

 

Д-р Таня Русева

Началник трето вътрешно отделение

тел:  02/ 8059 346 e-mail: 3vb-ward@upmbal-sofia.com

 

 

 

 

 

Д-р Гинка Киркова, специалист по вътрешни болести и пневмология

Д-р Радостина Димова,специалист по вътрешни болести и клинична хематология;

Д-р Теодора Йорданова, специалист по вътрешни болести;специализира пневмология

Д-р Тотка Христова, специалист по вътрешни болести

Д-р Веселина Георгиева, специалист по вътрешни болести