Отделение по анестезиология и интензивно лечение

 

Отделението разполага с реанимационни легла, оборудвани с необходимата техника за наблюдение и интензивно лечение на болни след големи оперативни интервенции и такива в критично състояние.

В отделението работи високо квалифициран персонал, който умее професионално да прилага всички съвременни техники за анестезия и следоперативно обезболяване.

Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Д-р Мария Станчева

тел:  02/8059 202 e-mail: oail-ward@upmbal-sofia.com

 

Началник на отделението от неговото създаване.

Завършила медицина през 1975 г., придобива специалност "Анестезиология и реанимация" през 1981 година. Има следдипломна квалификация в областта на парентерално и ентерално хранене, проблемите на следоперативната и хронична болка, проблеми и реанимация при болни на изкуствена белодробна вентилация.