Отделение по гастроентерология

Отделението по гастроентерология осигурява диагностика и стационарно лечение на равнище за стандартите за добра медицинска помощ в областта на гастроентерология.

В отделението  работят специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на :

-болести на хранопровода

- болести на стомаха и дванадесетопръстника

-болести на тънките и дебелите черва

- болести на черния дроб

- болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища - болести на панкреаса.

Отделението има четири специализирани диагностични кабинета, оборудвани със съвременна ендоскопска апаратура: видеофиброгастроскоп, видеофибродуоденоскоп, видеофиброколоноскоп:

-Кабинет по горна ендоскопия, фиброезофагогастродуоденоскопия с биопсия

-Кабинет по долна ендоскопия, ректоманоскопия с биопсия.

 

 

Началник на Отделение по Гастроентерология

 

д-р Нели Иванова 

тел: 02/8059 301

Mail: geo-ward@upmbal-sofia.com

 

Специалност ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ и ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  

Високоспециализирани дейности:

 • Абдоминална ехография и доплер ехография
 • Конвенционална гастро и колоноскопия

Лекари в отделението

 

                                                                          

                                                                                                 

 

Д-р Стоянка Петрова Андреева

 

Година на дипломиране по медицина – 1980г.

Специалност ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ – 1992г.

Специалност ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДИЕТЕТИКА – 1996г.

Високоспециализирани дейности:

 • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I-во ниво.
 • Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II-ро ниво.

 

Д-р Елена Любомирова Василева

 

Година на дипломиране по медицина –  1979г.

Специалност ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ –  1987г.

Специалност ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДИЕТЕТИКА –  2000г.

Магистър КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ – 2004г.

Високоспециализирани дейности:

 • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I-во ниво.
 • Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – II-ро ниво.
 • Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I-во ниво.

 

Д-р Десислава Михайлова

Година на дипломиране по медицина –  2009г.

Специалност ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ  –  2015г.

Високоспециализирани дейности:

 • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – I-во ниво.
 • Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I-во ниво.
 • Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – II-во ниво.

 

Д-р Илия Васков Александров

Година на дипломиране по медицина –  2016г.

Магистър ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ –  2020г.

Специалност ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ -  2021г.

Високоспециализирани дейности:

 • Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури – I-во ниво.