Отделение по кардиология

Отделение по кардиология  по кардиология  е разположено на 4-тия етаж на Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД . Разполага с 36 легла, от които 10  за интензивно лечение, с  кабинети за неинвазивна функционална диагностика и консултативен кардиологичен кабинет. Извършват се неинвазивни изследвания като ЕХОКГ, Холтер, Велотест.

В отделението по кардиология постъпват пациенти над 18 г. от София и цялата страна за спешно и планово лечение на остри и хронични заболявания на сърдечно-съдовата система

В отделението по кардиология се лекуват болни по 6 клинични пътеки: Сърдечна недостатъчност, ритъмни и проводни нарушения, всички форми на исхемична болест /стенокардия, миокарден инфаркт/ без инвазивна диагностика, болест на миокарда и перикарда, белодробна емболия.

Осъществяват се всички необходими неинвазивни изследвания:

  • ЕКГ,

  • ЕХОКГ,

  • Велоергометричен тест,

  • Холтер ЕКГ и Холтер АН,

  • определяне на късни потенциали и вариабилитет на сърдечната честота,

  • мониториране на артериално налягане.

Отделението разполага с висококвалифициран кадрови потенциал, работещ по най-модерни методики, отговарящи на европейските стандарти за диагностика и лечение на пациентите.

Принцип на работа -  всекидневна денонощна достъпност, гарантиращи бърза и ефективна намеса.

Началник на Oтделение по кардиология

Д-р Михаил Моллов – кардиолог

тел: 02/ 8059 389  e-mail : 1vb-ward@upmbal-sofia.com

 

Михаил Моллов –  високо квалифициран  с дългогодишен опит и стаж по кардиология и вътрешни болести. 

Завършил медицина през 1980 г. През 1988 г. - "Вътрешни болести" и 1991 г. "Кардиология"

От 1984 г. работи в Университеска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител" От 2005 г. е началник  отделение по кардиология.

 Квалификация и научни степени: Притежава сертификат за Ехокардиография - функционално ниво

Лекари в отделението

Д-р Райна Бориславова – кардиолог, притежаващ сертификат за Ехокардиография

Д-р Ваня Райчева – кардиолог,  притежаващ сертификати за Ехокардиография

Д-р Росица Цонкова – вътрешни болести

Д-р Татяна Иванова - вътрешни болести

Д-р Анна Еленкова - лекар

Д-р Калина  Мутафчийска - вътрешни болести

Д-р Ингрид Савовакардиолог.