Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител"
София, бул. "Патриарх Евтимий" 37

 

В работни дни от 08:00-16:00 тел:    02 8059203

В останалото време: 02 8059304
 

 

 

Изпълнителен директор

тел: 02/9883782 e-mail : director@upmbal-sofia.com

 

Заместник директор по лечебната дейност

тел: 02/8059391 email: zamdirector@upmbal-sofia.com

 

Главен счетоводител

тел: 02/8059312  e-mail : accounting@upmbal-sofia.com

 

Главна медицинска сестра  

тел: 02/8059271 e-mail : nurse@upmbal-sofia.com

 

Началник вътрешна клиникадоц. Динко Вълев

тел:  02/ 8059 236 e-mail: vb-clinic@upmbal-sofia.com

 

Отделение по кардиология  Д-р Михаил Моллов

тел: 02/ 8059 389 e-mail:  1vb-ward@upmbal-sofia.com

 

Второ отделение по вътрешни болести – д-р Бистра Цолова

тел:  02/ 8059 343 e-mail: 2vb-ward@upmbal-sofia.com

 

Трето отделение по вътрешни болести – д-р Таня Русева

тел:  02/ 8059 346 e-mail: 3vb-ward@upmbal-sofia.com

 

Отделение по Гастроентерология – д-р Нели Иванова 

тел:  02/8059 301 e-mail: geo-ward@upmbal-sofia.com

 

Клиника по неврни болести – проф. Димитър Масларов

тел:  02/ 9810801 e-mail: no-clinic@upmbal-sofia.com

 

Клиника по ендоскопска и обща хирургия - доц. Георги Гърбев

тел:  02 8059 256 e-mail: keox-clinic@upmbal-sofia.com

 

Отделение по анестезиология и интензивно лечение -  д-р Ваньо Видков

тел:  02/8059 202 e-mail: oail-ward@upmbal-sofia.com

 

Клиника по уши, нос и гърло - проф. Веселин Павлов

тел:  02/8059 268 e-mail: ung-clinic@upmbal-sofia.com

 

Отделение по очни болести – д-р Даря Петкова

тел:  02/8059 366 e-mail: ob-ward@upmbal-sofia.com

 

Образна диагностика – д-р Емилиян Гагов

тел:  02/8059 227 e-mail: od-ward@upmbal-sofia.com

 

Клинична лаборатория – д-р Ирена Маждракова

тел:  02/8059 218 e-mail: clab@upmbal-sofia.com

 

Микробиология – д-р Георги Филевски

тел:   02/8059 340 e-mail: microbiology@upmbal-sofia.com

 

Аптека –маг.фарм. Мая Вълчева

тел:  02/ 8059 335 e-mail: pharmacy@upmbal-sofia.com

 

Физиотерапия – д-р Ели Йорданова

тел:   02/8059 291 e-mail: ofrm-ward@upmbal-sofia.com

 

Патология – д-р Владка  Вълчева

тел:  02/80 59 305 

 

ЕМГ лаборатория - д-р Иля Нисимов

тел:  02/ 8059 314 

 

ЕЕГ лаборатория - д-р Георги Пейчев

тел:  02 80 59  266 

 

Централа -  тел: 02/8059205 

Регистратура - тел: 02/8059203 

Регистратура ДКЦ -  тел: 02/8059342 

Ядрено- магнитен резонанс - тел:  02/8059359 

Как да ни намерите ?

Форма за контакт

---------------

Текст за идентифициране Обнови CAPTCHA