Болнична аптека

 

В аптеката работят магистри и помощник-фармацевти с дългогодишен опит в сферата на болничната фармация.

Аптеката разполага с цялото необходимо оборудване и материална база, притежава всички  лицензии и разрешения и  обезпечава отлична организация по  цялостния процес на  заявяване, доставка, съхранение, отпускане и отчетност на:

Лекарствени средства (включително на специален отчет)

Дезинфектанти

Превързочни материали

Адаптирани млека за недоносени деца

Медицински консумативи

Шевен хирургичен материал

Реактиви за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, патолого-анатомично отделение, отделение за образна диагностика и лаборатория по трансфузионна хематология.

Началник Болнична аптека

Магистър-фармацевт  Мая Вълчева

тел:  02/ 8059 335 e-mail: pharmacy@upmbal-sofia.com

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

1996 г. Медицински университет, гр. София. 

Специалност: фармация, магистър-фармацевт, завършила с отличие

1996 -  Производствен профил по фармация, Медицински университет, гр. София

Школа по клетъчна и молекулярна фармакология, Медицински университет, гр. София,

Програма ТЕМПУС

Курсове:

  • Консултантската роля на фармацевта при отпускане на пробиотици;  
  • Съвременни антибактериални средства;
  • Роля на болничния фармацевт при клиничните проучвания на медикаменти.   
  • 2013 г. - 2014 г.   Медицински университет, гр. София, ФОЗ

Втора магистърска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт".

Участие в ежегодните Национални научно-практически  конференции  по болнична фармация.
    
Дейността и управлението на аптеката се основават на интегрирана информационна система, която в реално време дава достъп и обобщава информацията от всички болнични звена.

Цялостната дейност на болнична аптека е подчинена на принципите за добра фармацевтична практика.

Фармацевтичните продукти обхващат голям дял от болничните бюджети и затова използването на генерични медикаменти е от голямо значение. 

Генеричните лекарствени средства са еднакви по своята същност с оригиналните препарати. Основната полза от тях е осигуряването на качествена, сигурна, ефективна и най-вече достъпна алтернатива на оригиналния продукт. Освен това, тъй като цената им е доста по-ниска от тази на оригиналния медикамент те дават възможност за конкурентно ценообразуване в областта на общественото здравеопазване. Генеричните лекарства  са шанс за стабилизиране на здравните бюджети, при това без компромиси в качествено отношение. В момента половината от обема  на лекарствата в ЕС са генерични, като това представлява едва 18% в стойностно изражение. Така ежегодното поскъпване на лекарствените средства с около 5% може да бъде компенсирано с по-широката употреба на генерични продукти, при това без да се компрометират резултатите.