.

Уважаеми проф. д-р Димитров, с голямо удоволствие бих искала да изкажа моята благодарност към лекарите и медицинските сестри на Трето вътрешно отделение и Гастроентерологично отделение, специално на завеждащите лекари д-р Таня Русева и д-р Иванова, както и лекуващите лекари д-р Георгиева и д-р Александров! Имах възможността да бъда пациент в тези отделения и бях приятно впечатлена и удовлетворена от професионалните грижи и човешкото отношение на Вашия екип в поверената Ви болница! Пожелавам на Вас и на целия Ви екип здраве и професионални успехи!
С уважение:
Илонка Александрова
Дата: 27.02.2023


Уважаемо Ръководство,
С огромно уважение и респект към работата Ви, бих искала да изкажа
искрената си благодарност и чисто човешка признателност към професионализма
и доброто сърце на Вашата служителка Ели, която на 29.06.2023 г. сутринта бе
безкрайно съдействаща и подкрепяща към мен, докато направи изследване за
ЯМР. За мен бе огромно щастие, че имате такъв човек като нея в екипа си и се
надявам да я съхраните още дълги години, за да може да помагате на нас,
Вашите пациенти все така на високо професионално ниво.Благодаря на Ели от цялото си сърце! И на Вас, че сте подбрали професионалист като нея за болницата си!
Бъдете здрави!
С уважение и огромна признателност към труда ви,
Весела Гладникова