null Ценоразпис на отделението по патология - 2023

Университетска Първа МБАЛ София "Св. Йоан Кръстител"
ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Ценоразпис на отделението по клинична патология
Биопсично изследване – лаборантски и лекарси труд 60,00 лв.
Цитологично изсл. на материал от аспирация, пункция, натривка 15,00 лв.
Съхраняване на труп в хл.камера за второ и следв. деноношие 20,00 лв.
Изработка на парафинов блок от материал за биопсия(лаборантски труд) 16,00 лв.
Срезове от готов парафинов блок 6,00 лв.
Обработка на материала и серийни срези 20,00 лв
Гефрирано изследване(лаб.труд) + лекарски труд 60,00 лв.
Консултация на готови препарати 30,00 лв.
Оценка на цитол.препарат(лекарски труд) 15,00 лв.
Балсамация 300,00 лв.
Тоалет на починалия и обличане 50,00 лв.
Бръснене 10,00 лв.
Изваждане на златни протези - 1 коронка 5,00 лв.
Аутопсия по желание на близките 300,00 лв.
Издаване на копие от аутопсионен протокол 10,00 лв.
Издаване на удостоверение за кремация 20,00 лв.
Responsive Image