Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за две свободни места за лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение” в Отделение по анестезиология и интензивно лечение; Две свободни места за лекар, специализант по „Нервни болести” в Клиника по нервни болести; Две свободни места за лекар, специализант по „Пневмология и фтизиатрия” в Трето отделение...
Responsive Image