Конкурс за заемане на свободни длъжности за лекари, специализанти в УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, както следва:


Една свободна длъжност за лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение в Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
Две свободни длъжности за лекар, специализант по Нефрология във Второ отделение по Вътрешни болести;
Responsive Image