Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител”
Responsive Image