Изпълнителният директор на Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от вътрешното пространство, на партерния и на първия етаж, от сградата на Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, площ от 8,40 /осем цяло и четиридесет/ кв.м. за поставяне на 12 броя рекламни табели с медицинска и социална насоченост, с размери...
Responsive Image