null Дарителска кампания за подпомагане лечението на пациенти с COVID-19

Дарителска кампания

 

Във връзка с обявената пандемия и разкриването на структури за лечение на пациенти с  COVID-19 в Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" се обявява дарителска кампания за набиране на финансови средства, както и директни дарения за осигуряване на предпазни средства: маски, защитни облекла, предпазни шлемове, ръкавици, дезинфектанти и др.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ ОТ ИМЕТО НА ХОРАТА, КОИТО ЕЖЕДНЕВНО СЕ БОРЯТ, ЗА ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ. РАЗЧИТАМЕ НА ВАС - ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ В ТОЗИ ТЕЖЪК ЗА ВСИЧКИ МОМЕНТ.

Общинска банка АД

ФЦ Мария Луиза

София бул. "Кн. Мария Луиза" 88

BIC  SOMBBGSF

IBAN BG22SOMB91301027529303

Responsive Image