null БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

Уважаеми проф. д-р Димитров,

    С голямо удоволствие бих искала да изкажа моята благодарност към лекарите и медицинските сестри на Трето вътрешно отделение и Гастроентерологично отделение, специално на завеждащите лекари д-р Таня Русева и д-р Иванова, както и лекуващите лекари д-р Георгиева и д-р Александров!

     Имах възможността да бъда пациент в тези отделения и бях приятно впечатлена и удовлетворена от професионалните грижи и човешкото отношение на Вашия екип в поверената Ви болница!

Пожелавам на Вас и на целия Ви екип здраве и професионални успехи!

С уважение:
Илонка Александрова
Дата: 27.02.2023

Responsive Image