Photo
Photo
Photo

За болницата

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София.

С Решение на Столичния общински съвет "Първа МБАЛ -София" ЕАД се изменя на "Университетска Първа МБАЛ- София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД

Виж повече

ДКЦ

Сключеният договор с НЗОК дава възможност за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до болнична помощ. Диагностично-лечебната дейност е насочена изцяло за осигуряване безотказна, достъпна...

Прочети повече

ДКБ

Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Патолого-анатомично отделение.

Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД  има сключен договор със следните здравноосигурителни дружества:

 
1. Дженерали застраховане АД,
2. България Иншурънс АД
3. ДЗИ  Животозастраховане
4. Животозастрахователен  институт АД
5. ЗЕАД  „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД
6.ЗК  „УНИКА Живот“ АД -
7. Застрахователна  компания Медико-21 АД -
8. „Фи Хелт Застраховане“ АД -
9. Европейска застрахователна и осигурителна компания  ЗАД
 
Всички техни пациенти имат достъп до услугите на болницата, съгласно условията на техните здравноосигурителни пакети.
Прочети повече

Стационарен блок

Стационарен блок с общо 244 легла, разпределени, както следва със Заповед на Изпълнителния директор на Университеска Първа МБАЛ - София  "Св. Йоан Кръстител" ЕАД : .

Прочети повече

Административен блок

Административно-стопански блок, състоящ се от ръководство, финансово-счетоводен отдел, Отдел “Човешки ресурси”, Отдел административен, Стопански отдел, сектор “Материално-техническо снабдяване и автотранспорт и „стерилизация”...

Прочети повече

Новини

Във връзка с обявената пандемия и разкриването на структури за лечение на пациенти с  COVID-19 УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД  обявява дарителска кампания за набиране на финансови средства, както и директни дарения за осигуряване на предпазни средства: маски, защитни облекла, предпазни шлемове, ръкавици, дезинфектанти и др. за хората, които ежедневно се борят да бъдем здрави.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ И РАЗЧИТАМЕ НА ВАС ЗА ДА СЕ СПРАВИМ В ТОЗИ ТЕЖЪК ЗА ВСИЧКИ МОМЕНТ.

Общинска банка АД

ФЦ Мария Луиза

София бул. "Кн. Мария Луиза" 88

BIC  SOMBBGSF

IBAN BG22SOMB91301027529303

 

УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“  ЕАД  СТАРТИРА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ,

който е от жизнена важност за точната и прецизна диагностика при пациенти със случаи на коронавирус  и   ценен източник на информация относно развитието на заболяването на всички лекувани пациенти в болницата.
Всички ние вярваме, че  в това трудно време, ще успеем да обединим усилията си, за да можем да закупим нужния апарат.            ЖЕЛАЕЩИТЕ, КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОМОГНАТ, МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ДАРЕНИЕ ПО СМЕТКАТА НА УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“  ЕАД  Общинска банка АД

ФЦ Мария Луиза

София бул. "Кн. Мария Луиза" 88

BIC  SOMBBGSF

 

IBAN BG22SOMB91301027529303

Прочети повече

Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37


Видео