Отделение по очни болести

 

 

             Отделение по Очни болести към Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД функционира като самостоятелна структура, намираща се на партерния етаж на болницата . Разполага с 20 болнични легла, приено-консултативен кабинет,  кабинет за лазер-терапия и флуоресцеинова ангиография.

            Отделението по Очни болести е трето ниво на компетентност съгласно стандарт по" Очни болести" . Разполага с  триизмерен ОСТ (очен скенер) като метод за диагностика и изследване на заболяванията на ретината и зрителен нерв.

            Съвременна апаратура е насочена към диагностика и лечение на глаукома: компютърна периметрия, пахиметрия, фундус-фотография, безконтактно измерване на очното налягане, ОСТ (очен скенер). Извършва се  хирургично лечение на глаукома, включително и поставяне на импланти и лазерна циклофотокоагулация.

            Прилагат се съвременни и високотехнологични хирургични методи за лечение на катаракта (вътрешно перде) чрез Факоемулсификация и поставяне на меки лещи.

            Извършват се пластични операции на клепачите със съвременна апаратура.

 

 

 

 

Екип

 

проф. д-р Цветомир Димитров дмн - изпълнителен директор

тел: 02/9883782 e-mail : director@upmbal-sofia.com

 

д-р Даря Петкова дм

Началник на отделение

тел:  02/8059 366 e-mail: ob-ward@upmbal-sofia.com

 

д-р Здравка Саралиева

 

д-р Тодор Златков

 

д-р Фатих Дурмуш

 

д-р Милица Георгиева