Отделение по анестезиология и интензивно лечение

 

Отделението разполага с реанимационни легла, оборудвани с необходимата техника за наблюдение и интензивно лечение на болни след големи оперативни интервенции и такива в критично състояние.

В отделението работи високо квалифициран персонал, който умее професионално да прилага всички съвременни техники за анестезия и следоперативно обезболяване.

Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение

 

Д-р ВАНЬО ВИДКОВ

тел:  02/8059 202 e-mail: oail-ward@upmbal-sofia.com

 

Завършва медицина през 1997 г. в „Медицинска академия – ВМИ”. През 2001 завършва

„Здравен мениджмънт” във Факултет по обществено здраве към МУ- София. По-късно,

през 2005 г. завършва „Медицинска академия – ВМИ” със специалност -

анестезиология и реанимация. 2011 година се мести за година в Специализирана

болница „Шейново” АД, а от 2012 досега е в отделение по анестезиология и

интензивни грижи с операционен блок в Клиниката по урология към УМБАЛСМ “Н. И.

Пирогов”, а от 2014 година се присъединява към екипа на Университетска Първа

МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД. 2018 става заместник Председател на

Столична лекарска колегия (СЛК) на Български лекарски съюз (БЛС), а от 2022 -

Председател на СЛК на БЛС. През март 2023 година става началник на Отделение по

анестезиология и интензивно лечение в Университетска Първа МБАЛ – София „Св.

Йоан Кръстител” ЕАД.