Отделение по образна диагностика

Отделението разполага с кабинети за: конвенционална рентгенова диагностика, мамография, ехография, компютърна томография и магнитно-резонансна томография.

На разположение на пациентите са регистратура, рентгенови кабинети, съблекални.


Магнитно-резонансна томография

Апарата за Магнитно-резонансна томография е от най-ново поколение и е единствен по вида си на ниво на общинско здравеопозване, не само в региона но и в страната.
Апаратурата дава възможност за изследване на всички органи и системи, като е уникална и незаменима в изследването на централната и периферната нервна система, опорно-двигателният апарат/стави и мускули/ и единственни по рода си съдови програми.

Спирален мултислайсов КТ

Използва се за диагностика на широк спектър заболявания. Обемът спешни изследвания е значителнно по-голям от този на плановите такива. Спешната диагностика е  предимно с неврологична и хирургична насоченост, съдови програми, с кардиологична насоченост.
Извършват се всички видове нативни и контрастни изследвания на главен мозък, гръдна клетка, гръбначен стълб и коремни органи.

ЕКИП

Д-Р КРАСИМИРА ЕНЧЕВА - образна диагностика, УЗД, мамография

Д-Р КРИСТИНА ИВАНОВА - образна диагностика, УЗД

Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА - образна диагностика, КТ, МРТ

Д-Р ИВАН ЦАНДЕВ - образна диагностика, КТ, МРТ

Д-Р ВАСИЛ ЧОНКОВ - образна диагностика, КТ, МРТ

Д-Р СТАНИСЛАВА ДЖОЛОВА – образна диагностика, КТ, МРТ

Д-Р НЕСТОР ВЪЛКОВ – лекар специализант

Началник на
Отделение по образна диагностика

 

Д-р Емилиян Гагов

тел:  02/8059 227 e-mail: od-ward@upmbal-sofia.com

 

Завършва медицина в Медицински Университет – София през 1995 г.

За кратък период на 1996г. работи като общопрактикуващ лекар в 3та Градска болница, София

През 1996 година започва като ординатор в Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

От 1998г. е асистент, а през 2002г. става главен асистент в същия институт.

2002 г. - придобита Специалност по образна диагностика, МУ, София.

За периода 2000 – 2003г. е председател на Асоциацията на младите рентгенолози в България.

През 2016 г. придобива образователна и научна степен „Доктор”, защитавайки дисертация на тема „Мултидетекторна компютър-томографски генерирана виртуална бронхоскопия”. 

2019 г. - магистър - „Обществено здраве и здравен мениджмънт” МУ – София, професионална квалификация и правоспособност „Здравен мениджър”. 

От  2005 г. участва в клинични проучвания с образни изследвания при пациенти с карцином на млечна жлеза, на бял дроб, коло-ректален карцином, карцином на бъбреци и яйчници, множествена склероза, таласемия и др.

От 2018г. заема длъжността - началник Отделение по образна диагностика в УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител”- София

Има десетки публикации в български и чуждестранни списания в областта на образната диагностика в неврохирургия, детска хирургия, обща хирургия, травматология и др.

Участия в множество научни форуми в България и чужбина.

Член на БАР, ESR.