Отделение по образна диагностика

 

За контакти, записвания и въпроси свързани с ЯМР и скенер на телефон  02 80 59 208 всеки работен ден. За въпроси свързани с мамография и ехомамография 02 80 59 238.

Отделението разполага с кабинети за: конвенционална рентгенова диагностика, мамография, ултразвукова диагностика, компютърна томография и магнитно- резонансна томография. 

На разположение на пациентите са регистратура, рентгенови кабинети, съблекални.

Спирална компютърна томография

Използва се за диагностика на широк спектър заболявания. Обемът обхваща спешни и планови изследвания. Спешната диагностика е  предимно с неврологична и хирургична насоченост. Извършват се всички видове нативни и контрастно усилени изследвания на главен мозък, гръдна клетка, гръбначен стълб и коремни органи.

Отделението по образна диагностика в болницата, вече разполага с един от най-новите модели за 2022 година компютърен томограф от висок клас на един от най-големите световни производители на медицинска техника, позволяващ почти неограничени възможности в КТ диагностиката. Параметрите на апаратурата и опита на екипа позволяват да се извършват всякакъв тип компютър-томографски изследвания на всички органи и системи в човешкото тяло с много висока прецизност и диагностична стойност в спешен и планов порядък.

Магнитно-резонансна томография

Ядрено-магнитна резонансна томография (ЯМР) е техника за диагностика, която се използва за визуализиране на вътрешната структура и функция на човешкото тяло. Метода дава възможност за изследване на всички органи и системи. Магнитно-резонансното изследване е много важно, а в някои случаи и незаменимо образно изследване в областта на неврологията, онкологичната патология, заболяванията на опорно-двигателния апарат и гръбначния стълб. За разлика от компютърната томография (скенер), магнитният резонанс не използва йонизираща радиация.

Магнитният резонанс е от най-съвременно поколение в Отделението по образна диагностика в болницата на един от най-големите световни производители на медицинска техника с мощност 1.5 Т и е напълно обновен с най-новите хардуерни продукти и софтуерни версии на производителя. Това надграждане допринася до липса на ограничения в диагностиката на всички органи и системи в човешкият организъм с магнитно-резонансна томография.  С това осъвременяване, апаратурата не отстъпва по качество и прецизност с всички апарати от този тип произвеждащи се и в момента. Окомлектовката на апаратурата разполага дори и със специализиран детектор за изследване на млечни жлези. Отделението по образна диагностика в болницата е с едно от най-високите нива на медицинско оборудване за образна диагностика сред университетските болници в страната, както и разбира се с компетентно обучен и подготвен медицински екип.

Конвенционални рентгенови кабинети

Апаратите са от съвременно поколение даващи възможност за адекватна диагностика в пулмологията, гастроентерологията, травматологията, хирургията и урологията. В Отделението по Образна диагностика се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълна гама от специализирани и контрастни неинтервенционални рентгенови изследвания.

Мамографски кабинет

Извършват се изследвания на млечната жлеза  /мамографии/, необходими за диагностициране и адекватно лечение при всички заболявания на млечните жлези.

Ултразвукова диагностика

Апаратите са от най-ново поколение с възможност за изследване на дълбоки и повърхностни органи и системи с цветен доплер. В кабинетите се извършват изследвания на коремни органи и повърхностни структури - щитовидна жлеза, млечна жлеза, скротум и т.н.

 

ЕКИП

Д-Р ЕМИЛИЯН ГАГОВ, ДМ - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

Д-Р КРАСИМИРА ЕНЧЕВА - образна диагностика, УЗД, мамография

Д-Р КРИСТИНА ИВАНОВА - образна диагностика, УЗД

Д-Р АННА ГЕОРГИЕВА - образна диагностика, КТ, МРТ

Д-Р ИВАН ЦАНДЕВ - образна диагностика, КТ, МРТ

Д-Р НЕСТОР ВЪЛКОВ – лекар специализант

Д-Р АДРИАНА ШАТЕРНИК - образна диагностика

Началник на
Отделение по образна диагностика

 

Д-р Емилиян Гагов

тел:  02/8059 227 e-mail: od-ward@upmbal-sofia.com

 

Завършва медицина в Медицински Университет – София през 1995 г.

За кратък период на 1996г. работи като общопрактикуващ лекар в III та Градска болница, София

През 1996 година започва като ординатор в Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

От 1998г. е асистент, а през 2002г. става главен асистент в същия институт.

2002 г. - придобита Специалност по образна диагностика, МУ, София.

За периода 2000 – 2003г. е председател на Асоциацията на младите рентгенолози в България.

През 2016 г. придобива образователна и научна степен „Доктор”, защитавайки дисертация на тема „Мултидетекторна компютър-томографски генерирана виртуална бронхоскопия”. 

2019 г. - магистър - „Обществено здраве и здравен мениджмънт” МУ – София, професионална квалификация и правоспособност „Здравен мениджър”. 

От  2005 г. участва в клинични проучвания с образни изследвания при пациенти с карцином на млечна жлеза, на бял дроб, коло-ректален карцином, карцином на бъбреци и яйчници, множествена склероза, таласемия и др.

От 2018г. заема длъжността - началник Отделение по образна диагностика в УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител”- София

Има десетки публикации в български и чуждестранни списания в областта на образната диагностика в неврохирургия, детска хирургия, обща хирургия, травматология и др.

Участия в множество научни форуми в България и чужбина.

Член на БАР, ESR.