ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

 

БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

 

Проф. Д-р Цветомир Димитров, дмн е изпълнителен директор  на Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД от 2009 г.

Проф. Д-р Цветомир Димитров, дмн е офталмолог, хирург в Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД, отделение по очни болести, в което извършва оперативна дейност.    

Проф. Д-р Цветомир Димитров, дмн завършва медицина в Медицински Университет - София през 1995 г.

Проф. Д-р Цветомир Димитров, дмн е :

- Специалист по очни болести в Медицински Университет София.

- Специалист по здравен мениджмънт Медицински Университет София, Факултет по обществено здраве

- Преподавател в Медицински Университет София,  Факултет по обществено здраве                                                                                                                   

- Преподавател в Медицински Университет София,  МК "Йорданка Филаретова"

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съветът на директорите управлява Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД съгласно правомощията му, дадени от закона.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ

Медицинският съвет има функция да консултира Изпълнителния Директор по планирането изпълнението на разчетите за медицинската,социалната и икономическата ефективност на болничната дейност.