Във второ отделение по вътрешни болести работят специалисти с дългогодишен опит, които извършват успешно диагностициране и лечение на болести свързани с Ендокринология и болести свързани с обмяната и Нефрология.

Ендокринология и болести на обмяната:

  • Захарен диабет
  • Заболявания на щитовидната жлеза и паращитовидните жлези
  • Метаболитни нарушения

Диагностичният и терапевтичен подход се осъществяват чрез съвременни алгоритми по отношение на диагностицирането на Захарен диабет, както и неговите усложнения - Диабетна полиневропатия, Ретинопатия и Диабетна нефропатия.

Комплексното лечение на придружаващите заболявания е с индивидуален подход към всеки пациент, както и акцентиране на сърдечно - съдовия риск, особено при пациенти с метаболитен синдром.

Щитовидната патология се преценява с ехография и хормонален анализ, като при необходимост, пациентите се проследяват неколкократно след изписване от болницата.

Дългогодишния опит и преминати курсове на обучение и на медицинските сестри е гаранция за обучение на всеки болен относно диетичния режим на хранене и двигателна активнност, което позволява индивидуално прецезиране при болни с диабет заедно с лекуващия лекар.

Нефрология:

  • Остри и хронични инфекции на пикочните пътища
  • Остри и хронични небактериални тубулно-интерситциални нефрити, в това число и увреждания при подагра
  • Диабетна нефропатия
  • Хронична бъбречна недостатъчност в целия й спектър
  • Остра бъбречна недостатъчност
  • Бъбречно-каменна болест
  • Заболявания на пикочните пътища  

Диагностичният и терапевтичен подход е съобразен с последните новости в нефрологичната практика.

Извършва се прецизиране на терапията, съобразено с придружаващите заболявания  и възрастта на пациента, като се използват новостите в диагностиката и лечението.

Подходът е индивидуален към всеки пациент и проследяването на състоянието продължава и след изписването му от отделението.

Правилното и навременно лечение предотвратява опасността от възникване на усложнения и развитие на заболяванията.

Затова е изключително важно, пациентите да бъдат информирани и своевременно да бъдат взети мерки за намаляване риска от усложнения.

Началник на Второ вътрешно отделение

Д-р Бистра Цолова

тел: 02/8059 301

Mail: 2vb-ward@upmbal-sofia.com

 

Специалност по алергология

Д - р Цолова е със специалност Вътрешни болести от 1990 г., а от 1995г. и с втора специалност Клинична алергология.

От 1988г. работи в Първо Вътршно Отделение - кардиология; участъков лекар и във Второ Вътрешно Отделение - ординатор.

След 1995г. с придобиването на втора специалност по Алергология, работи и в Алергологичен кабинет, дежурства в Първо Вътрешно Отделение.

От 2009г. с реформирането на ДКБ , отново се включва в екипа на Второ Вътрешно Отделение, като съчетава и работата в Алергологичен кабинет.

В Алергологичния кабинет, д-р Цолова извършва диагностика и терапия на респираторни алергии, медикаментозна алергия, уртикария и ангионевротичен оток, хранителна алергия, атопичен и контактен дерматит.

Диагностичният и терапевтичният подход се осъществяват чрез кожно - алергично тестуване, провационни проби, спирометрия и имунотерапия.

От месец април 2018г. е началник на Второ Вътрешно Отделение.

Екип

 

д-р Евгения Витанова

Специалист по ендокринология и болести свързани с обмяната

Д-р Витанова е специалист по ендокринология и болести на обмяната и вътрешни болести.

От 1984г. започва работа във Вътрешна клиника на ПМБАЛ - с ръководител проф. Коларски - Пропедевтика на вътрешните болести - база ПМБАЛ.

Преминава по пътя на специализация по Вътрешни болести - ръководител проф. Коларски, след което специализира в УСБАЛЕ "акад. Иван Пенчев" ендокринология и болести на обмяната.

След успешно положен изпит е консултант по Ендокринология на болницата, след което повече от 12г. отговаря за отделение по Ендокринология и нефрология на клиниката - Второ вътрешно отделение.

Повече от 23г. д-р Витанова е Експерт по Държавен вестник като специалист по Ендокринология и болести на обмяната и Вътрешни болести към Съдебната система в Р. България, което продължава и в момента.

Като лектор за обучение на лекари и сестри на болницата - он лайн обучение на тема Метаболитен синдром, подготвя и колеги от цялата болница с оглед профилактиката и лечението на болни с втори тип диабет в рамките на метаболитен синдром.

 

д-р Виолета Николова

Специалност по Вътрешни болести и специалност по Нефрология.

 

д-р Мария Караиванова

Специалист по Вътрешни болести и  Нефрология с дългогодишен професионален опит. Извършва Ехография на коремни органи.

 

д-р Виктория Андреева

Специалист по ендокринология и болести на обмяната

Д-р Андреева работи в УПМБАЛ "Св. Йоан Кръстител" от 1991г. със специалност Вътрешни болести, а от 1998г. придобива и втора специалност по Ендокринология и болести на обмяната., участва в клинични проучвания за захарен диабет тип две.

 

д-р Юлиета Проданова

Специалност по Вътрешни болести и специалност по Нефрология.

 

 

 

Специализанти по ендокринология:

д - р  Драгнева - специализант по ендокринология и болести на обмяната

д - р  Петрова -  специализант по ендокринология и болести на обмяната

д - р  Джиханова -  специализант по ендокринология и болести на обмяната

д - р  Йолова -  специализант по ендокринология и болести на обмяната