Photo
Photo
Photo

За болницата

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София.

Виж повече

ДКЦ

Сключеният договор с НЗОК дава възможност за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до болнична помощ. Диагностично-лечебната дейност е насочена изцяло за осигуряване безотказна, достъпна...

Прочети повече

ДКБ

Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Патолого-анатомично отделение..

Прочети повече

Стационарен блок

Стационарен блок с общо 272 легла, разпределени, както следва със Заповед на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ - София ЕАД: .

Прочети повече

Административен блок

Административно-стопански блок, състоящ се от ръководство, финансово-счетоводен отдел, Отдел “Човешки ресурси”, Отдел административен, Стопански отдел, сектор “Материално-техническо снабдяване и автотранспорт и „стерилизация”...

Прочети повече

Новини

Първа МБАЛ София ЕАД,  Трето вътрешно отделение  разполага с апарат за скринингово изследване за нарушения в дишането по време на сън - т.е. за доказване на Сънна апнея. /Цена на изследването 80 лв./

За повече информация и записване - 028059 347 д-р Таков


Мобилен мултидисциплинарен екип на фондация „За Нашите Деца“ започна работа в Отделение по неонатология на Първа многопрофилна болница за активно лечение - София от началото на 2017 година.

Обучение на тема „Мултидисциплинарен модел на работа към детето и семейството“ организира фондация „За Нашите Деца“

 На 20 юли 2017 г. от 13 до 15 ч. в заседателната зала на 1МБАЛ – София, фондация „За Нашите Деца“ ще проведе обучение за всички здравни специалисти на 1МБАЛ и представители на други болници в София на тема „Мултидисциплинарен модел на работа към детето и семейството“. Лектор на обучението ще бъде Надежда Денева, която е експерт към проекти на УНИЦЕФ, насочени към подобряване на услугите и грижата за деца и има специфичен опит във въвеждането на холистичния подход чрез организирането на дейности по управление на Районен център по здравеопазване в гр. Габрово.

Прочети повече

Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37


Видео