Photo
Photo
Photo

За болницата

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София.

Виж повече

ДКЦ

Сключеният договор с НЗОК дава възможност за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до болнична помощ. Диагностично-лечебната дейност е насочена изцяло за осигуряване безотказна, достъпна...

Прочети повече

ДКБ

Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Патолого-анатомично отделение..

Прочети повече

Стационарен блок

Стационарен блок с общо 300 легла, разпределени, както следва със Заповед на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ - София ЕАД: .

Прочети повече

Административен блок

Административно-стопански блок, състоящ се от ръководство, финансово-счетоводен отдел, Отдел “Човешки ресурси”, Отдел административен, Стопански отдел, сектор “Материално-техническо снабдяване и автотранспорт и „стерилизация”...

Прочети повече

Новини

 

   

Първа МБАЛ София ЕАД търси да назначи лекари. За повече информация отдел "Човешки ресурси" тел. 02 80 59 336

От 17.09.2014 г. до края на годината всеки петък от 10.00 до 12.00 ч.  в Първа МБАЛ София ЕАД ще се извършват безплатни прегледи от специалистите по: Урология , УНГ, Очни болести и Хирургия в  съответните кабинети.

                                    За повече информация тел. 02/8059203

Всеки понеделник от 15.00 ч. до 17.00 ч. проф. Чавдар Славов ще преглежда в урологичен кабинет /№22/ Предварително записване на телефон 02 80 59 279 или в урологичния кабинет

Прочети повече

Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37


Видео