Photo
Photo
Photo

За болницата

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София.

Виж повече

ДКЦ

Сключеният договор с НЗОК дава възможност за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до болнична помощ. Диагностично-лечебната дейност е насочена изцяло за осигуряване безотказна, достъпна...

Прочети повече

ДКБ

Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Патолого-анатомично отделение..

Прочети повече

Стационарен блок

Стационарен блок с общо 300 легла, разпределени, както следва със Заповед на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ - София ЕАД: .

Прочети повече

Административен блок

Административно-стопански блок, състоящ се от ръководство, финансово-счетоводен отдел, Отдел “Човешки ресурси”, Отдел административен, Стопански отдел, сектор “Материално-техническо снабдяване и автотранспорт и „стерилизация”...

Прочети повече

Новини

 От 13.07 до 19.07.2015г. Първа МБАЛ обявява профилактични очни прегледи за пациенти със Захарен диабет с давност над 5 години. Прегледите ще се провеждат в Отделение по очни болести на болницата, всеки ден от 8:00ч. до 14:00ч. Препоръчително е да се носят документи и цветни снимки  от предишни прегледи.

От 13.07 до 31.07.15г.   Първа МБАЛ обявява профилактични урологични прегледи от 12ч.  до 15ч. в кабинет 21.  Експресна диагностика на заболявания на  простатата и решение на дилемата: "Операция или консервативно лечение?".  
За повече информация тел. 02 80 59203

Прочети повече

Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37


Видео