Photo
Photo
Photo

За болницата

Болницата е създадена с указ №316 на Министерство на народното здраве и социалните грижи през 1953 година. Тя е правоприемник на областна държавна болница подведомствена на МНЗ.

През периода на съществуването си, болницата преминава през различни етапи на развитие и наименование Първа областна държавна болница, Първа градска обединена болница Първа обединена районна болница София.

Виж повече

ДКЦ

Сключеният договор с НЗОК дава възможност за подобряване достъпа на здравноосигурените лица до болнична помощ. Диагностично-лечебната дейност е насочена изцяло за осигуряване безотказна, достъпна...

Прочети повече

ДКБ

Консултативно-диагностичен блок, състоящ се от приемно-консултативни кабинети, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение за образна диагностика, Патолого-анатомично отделение..

Прочети повече

Стационарен блок

Стационарен блок с общо 272 легла, разпределени, както следва със Заповед на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ - София ЕАД: .

Прочети повече

Административен блок

Административно-стопански блок, състоящ се от ръководство, финансово-счетоводен отдел, Отдел “Човешки ресурси”, Отдел административен, Стопански отдел, сектор “Материално-техническо снабдяване и автотранспорт и „стерилизация”...

Прочети повече

Новини

Първа МБАЛ София ЕАД,  Трето вътрешно отделение  разполага с апарат за скринингово изследване за нарушения в дишането по време на сън - т.е. за доказване на Сънна апнея. /Цена на изследването 80 лв./

За повече информация и записване - 028059 347 д-р Таков


Мобилен мултидисциплинарен екип на фондация „За Нашите Деца“ започна работа в Отделение по неонатология на Първа многопрофилна болница за активно лечение - София от началото на 2017 година.

 

73 деца, родители и специалисти от 1 МБАЛ – София подпомогна само за първите шест месеца от годината проект „Грижа в ранната възраст“, изпълняван от фондация „За Нашите Деца“ и финансиран от фондация ОУК.

 

Прочети повече

Контакти

Адрес: София, бул. Патриарх Евтимий 37


Видео