новини

Обучение на тема „Мултидисциплинарен модел на работа към детето и семейството“ организира фондация „За Нашите Деца“

 

На 20 юли 2017 г. от 13 до 15 ч. в заседателната зала на 1МБАЛ – София, фондация „За Нашите Деца“ ще проведе обучение за всички здравни специалисти на 1МБАЛ и представители на други болници в София на тема „Мултидисциплинарен модел на работа към детето и семейството“. Лектор на обучението ще бъде Надежда Денева, която е експерт към проекти на УНИЦЕФ, насочени към подобряване на услугите и грижата за деца и има специфичен опит във въвеждането на холистичния подход чрез организирането на дейности по управление на Районен център по здравеопазване в гр. Габрово.

Обучението цели да повиши информираността на здравните специалисти за системния подход при работа с деца и семейства, ролята на специалистите в координацията с останалите системи, модели на интегрирани услуги и тяхното създаване, както и екипната работа в мултидисциплинарни екипи. 

Това е първото от няколко обучения за здравни специалисти, организирано по проект „Грижа в ранната възраст“ с подкрепата на фондация „За Нашите Деца“.

 

Партньорството на фондация „За нашите деца“ с болницата е в рамките на изпълнявания от организацията проект „Грижа в ранната възраст“, по който ще бъдат изпълнявани дейности на територията на болницата до края на 2018 година.

Проектът е финансиран от фондация ОУК и неговата основна цел е да подобри развитието и благосъстоянието на децата в ранна детска възраст (0-7г.) като въведе интегриран здравно-социален и семейно-ориентиран подход към грижата. Чрез изследователски и застъпнически дейности, както и чрез пилотиране на социално-здравни услуги за директна работа с деца и семейства, проектът цели да подобри политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи у нас.