Началник на Неврологична Клиника

проф. д-р Димитър Масларов, д.м.н.

Година на завършване на медицина – 1987 г.

Специалност – неврология от 1992 г.

Научна степен – “доктор по медицина” – 1998 г.

Научно звание – “ доцент” – 2009 г.

Специализации – мозъчносъдови заболявания – Израел, невропротекция – Австрия, Румъния.

Високоспециализирани дейности – клинична ЕЕГ, евокирани потенциали

Публикации - над 100, авторство и съавторство на монографии и учебници.

Тел.: 02/981 08 01

e–mail: maslarovdb@abv.bg

Шансовете за успешно лечение на исхемичните мозъчни инсулти нарастват значително, ако се приложи венозна или артериална тромболиза. За прилагането на тромболиза най-важна е организацията на здравната помощ, а тя изисква пациентът да постъпи в болничното заведение най-много до втория час от появата на симптомите.

Целта на тези съкратени срокове е в последващите два часа да се проверят всички включващи и изключващи критерии за тромболиза при даден пациент, да се направи скенер, който да докаже, че пациентът няма кръвоизлив, и до четвъртия и половина час да започне вливането на медикамента тъканен плазминоген активатор (tPA). Той е създаден на основата на рекомбинантна ДНК технология и с неговото прилагане се цели „разбиване” на образувания тромб.

Паралелно с това не трябва да се пренебрегва и прилагането на фармакологична и нефармакологична невропротекция, която допринася за съхраняване по-дълго на жизнеността на повече неврони в засегнатата област на мозъка.